2005 m. gruodžio 14 d. ELPA Priežiūros institucijos sprendimas Nr. 318/05/COL, baigti oficialią tyrimo procedūrą, nustatytą Priežiūros institucijos ir Teismo susitarimo 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 2 dalyje, dėl atleidimo nuo dokumentų rinkliavų ir registracijos mokesčių, susijusių su Entra Eiendom AS įkūrimu (Norvegija)