Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora - predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij — COM(2005) 593 konč. — 2005/0242 (COD)