Klausimas raštu E-0583/06 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Dėl paraiškų dėl nukrypimo nuo n+2 taisyklės