KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI _ Direktyvos 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų taikymo ataskaita