Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Bylos Nr. COMP/M.3998 — Axalto/Gemplus) Tekstas svarbus EEE