2004 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1978/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti