Asia C-91/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.3.2013 (Högsta förvaltningsdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Skatteverket v. PFC Clinic AB (Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vapautukset — 132 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Sairaalahoito ja lääkärinhoito sekä niihin läheisesti liittyvät toimet — Lääketieteellisten ammattien ja muun hoitohenkilöstön ammattien harjoittamisen yhteydessä henkilölle annettu lääketieteellinen hoito — Plastiikkakirurgisista toimenpiteistä ja esteettisestä hoidosta muodostuvat palvelut — Yksinomaan potilaan toivomuksesta suoritetut puhtaasti kosmeettiset toimenpiteet)