Věc C-91/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket v. PFC Clinic AB ( „DPH — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození — Článek 132 odst. 1 písm. b) a c) — Poskytnutí nemocniční a lékařské péče a s ní úzce související činnosti — Poskytnutí lékařské péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání — Služby spočívající v provádění chirurgických zákroků a léčby s estetickým účelem — Zákroky čistě estetické povahy, prováděné na základě přání pacienta“ )