2006 m. sausio 30 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/50/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2004/133/BUSP dėl ribojančių priemonių ekstremistams Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM) ir pratęsianti jos taikymą