2006/257/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä helmikuuta 2006 , kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luettelosta ja yhteisestä nimikkeistöstä tehdyn päätöksen 96/335/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)