Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/367 2021 m. kovo 1 d. dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 preparatą kaip penimų veršelių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 883/2010 (leidimo turėtojas – „S.I. Lesaffre“) (Tekstas svarbus EEE)