Sprendimai atsižvelgiant į sprendimų dėl pagalbos finansinių įstaigų restruktūrizavimui ir likvidavimui įgyvendinimo stebėjimą Tekstas svarbus EEE