2016 m. birželio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 106/2016, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2017/2124]