Osobitná výzva na predloženie návrhov – EACEA/02/2019 – Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus 2014 – 2020