Lieta T-293/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra rīkojums – Latvija/Komisija (Prasība atcelt aktu – Kopējā zivsaimniecības politika – Parīzes līgums par Špicbergenas arhipelāgu (Norvēģija) – Sniega krabju zvejas iespējas apgabalā ap Svalbāru (Norvēģija) – Regula (ES) 2017/127 – Zvejas atļauju saņēmuši Savienībā reģistrēti kuģi – Latvijas kuģa arests – LESD 265. pants – Aicinājums rīkoties – Komisijas nostājas formulēšana – Akts, kas nerada saistošas tiesiskās sekas – Nepieņemamība)