2019 06 25 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.9377 - Mira / BCI / iGH) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)