Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9287 — Connect Airways/Flybe) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 408/02