Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 22.1.2013 Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 22.1.2013.#Euroopa Komisjon versus Tomkins plc.#Apellatsioonkaebus – Konkurents – Kartellid – Vasest ja vasesulamist toruliitmike Euroopa turg – Emaettevõtja vastutus, mis tuleneb üksnes tema tütarettevõtja rikkumisest – Ne ultra petita põhimõte – Tütarettevõtjat puudutava tühistava kohtuotsuse mõju emaettevõtja õiguslikule olukorrale.#Kohtuasi C‑286/11 P.