TITJUR 1981 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) nutartis. # Ireks-Arkady GmbH prieš Europos ekonominę bendriją. # Byla 238/78.