KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registrų naudojantis Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS)