Uredba Komisije (EGS) št. 679/72 z dne 29. marca 1972 o uvrstitvi blaga v tarifne številke ali tarifne podštevilke 69.09 A, 69.11, 69.13 B in 69.14 A skupne carinske tarife