Asia C-640/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 4.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe ym. v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ja Ministero delle Politiche agricole e forestali (Ennakkoratkaisupyyntö – Maatalous – Yhteiset markkinajärjestelyt – Asetus (EY) N:o 1234/2007 – Maitokiintiöt – Ylijäämämaksut – Suojatun alkuperänimityksen (SAN) saaneiden ja kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettujen juustojen tuotantoon tarkoitettu maito – Poissulkeminen – SEUT 32 artiklan a alakohta, SEUT 39 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta, SEUT 40 artiklan 2 kohta sekä SEUT 41 artiklan b alakohta – Suhteellisuusperiaate ja syrjintäkiellon periaate – Pätevyys)