Věc C-640/19: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe a další v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali („Řízení o předběžné otázce – Zemědělství – Společná organizace trhů – Nařízení (ES) č. 1234/2007 – Mléčné kvóty – Dávky z přebytku – Mléko používané k výrobě sýrů s chráněným označením původu (CHOP) určených k vývozu do třetích zemí – Vyloučení – Článek 32 písm. a), čl. 39 odst. 1 a odst. 2 písm. a), čl. 40 odst. 2 a čl. 41 písm. b) SFEU – Zásada proporcionality a zásada zákazu diskriminace – Platnost“)