Klausimas raštu E-002182/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) Komisijai. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas