Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9728 — Altice/OMERS/Allianz/Covage) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 91/03