Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8369 – KKR/Hitachi Koki) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )