Lieta C-527/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 19. oktobrī iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – PJ/Deutsche Lufthansa AG