Advies van de Commissie van 6 november 2012 over de tussentijdse maatregelen van de regering van Duitsland met betrekking tot de door Sic Divisione Elettronica S.r.l. in de Republiek Italië vervaardigde reddingsvestlichten van het model Asteria Voor de EER relevante tekst