Komisijas atzinums ( 2012. gada 6. novembris ) par Vācijas valdības veiktajiem pagaidu pasākumiem attiecībā uz glābšanas vestu signāllampiņu modeli Asteria , ko Itālijas Republikā ražo Sic Divisione Elettronica S.r.l. Dokuments attiecas uz EEZ