Komission lausunto, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012 , Saksan hallituksen toteuttamista, Sic Divisione Elettronica S.r.l:n Italian tasavallassa valmistamia Asteria-mallisia pelastusliivivaloja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti