TITJUR Barra ir kt. 1988 m. vasario 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas. # Bruno Barra prieš Belgijos valstybę ir Ville de Liège. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal de première instance de Liège - Belgija. # Nediskriminavimas. # Byla 309/85.