Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/48 al Consiliului din 22 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23 din 25 ianuarie 2021)