2021 m. sausio 22 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/48, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 23, 2021 m. sausio 25 d.)