Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2021/48, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta annetun asetuksen (EY) N:o 147/2003 muuttamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 23, 25. tammikuuta 2021)