Klausimas raštu E-9678/10 Pavel Poc (S&D) Komisijai. Prekybos tinklai ES valstybėse narėse piktnaudžiauja savo padėtimi rinkoje