Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl trečiųjų šalių piliečių  atvykimo ir gyvenimo  mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų,  atlyginamo ir  neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir  dalyvavimo „Au pair“ programoje  tikslais sąlygų [NAUJA REDAKCIJA]