Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning , studier, elevudveksling,  lønnet og  ulønnet praktik, volontørtjeneste  og au pair-ansættelse  [OMARBEJDNING]