Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 1347/2007 ( 2007. gada 16. novembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 8. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) ( OV L 300, 17.11.2007. )