Kohtuasi T-720/13: 30. detsembril 2013 esitatud hagi — Gat Microencapsulation versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BASF (KARIS)