Pasiūlymas dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turėtų būti laikomasi atitinkamuose Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos komitetuose, dėl JT taisyklių Nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 ir 145 pakeitimų pasiūlymų, dėl bendrųjų techninių reglamentų Nr. 15 ir 19 pakeitimų pasiūlymų, dėl Bendrojo nutarimo M.R.2 pakeitimo pasiūlymo, dėl vienos naujos JT taisyklės pasiūlymo ir dėl leidimų parengti bendruosius techninius reglamentus (pakeitimų) pasiūlymų