Klausimas raštu E-1733/10 pateikė Proinsias De Rossa (S&D) Komisijai. Suaugusių asmenų teisinės apsaugos tarpvalstybinės pasekmės