Sprawa C-395/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d’instance de Nice - Francja) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd.