Sag C-395/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. november 2019 – VT og WU mod easyJet Airline Co. Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d’instance de Nice – Frankrig)