Věc C-395/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Nice - Francie) – VT, WU v. easyJet Airline Co. Ltd