Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 514/2014 ( 2014. gada 16. aprīlis ), ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai