Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 1/19/COL van 16 januari 2019 tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen met betrekking tot Salmonella spp., als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor IJsland bestemd vlees en bestemde eieren van huishoenders (Gallus gallus) en tot voor IJsland bestemd vlees van kalkoenen [2019/546]