1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3921/91 nustatantis sąlygas, pagal kurias vežėjai nerezidentai gali vežti krovinius arba keleivius valstybės narės vidaus vandens keliais