Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rajoituksia rekisteröityjen tiettyihin oikeuksiin henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ESMAn toiminnan puitteissa