Tweede wijziging van het reglement van orde van het EESC, goedgekeurd tijdens de zitting van 31 maart 2004