2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas. 2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.#Laszlo Hadadi (Hadady) prieš Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Cour de cassation - Prancūzija.#Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003- Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas - 64 straipsnis - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Taikymas 2004 m. į Europos Sąjungą įstojusioje valstybėje narėje priimtam sprendimui - 3 straipsnio 1 dalis - Jurisdikcija santuokos nutraukimo bylose - Reikšmingos sąsajos - Nuolatinė gyvenamoji vieta - Pilietybė - Prancūzijoje gyvenantys sutuoktiniai, abu turintys Prancūzijos ir Vengrijos pilietybes.#Byla C-168/08.